Polityka Prywatności

Niniejszym Early Stage Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie 01-694, przy ul. Oksywskiej 23 (dalej ”EARLY STAGE”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000475311, nr NIP 5213654254, REGON 146849506, adres e-mail: dane.osobowe@earlystage.pl informuje, że przetwarza i będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresach:

  1. imię, adres e-mailowy – w celu uzyskania dostępu do aplikacji muzycznej Early Stage. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym EARLY STAGE.
  2. do celów marketingu produktów i usług własnych EARLY STAGE. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym EARLY STAGE.
  3. adres e-mail – celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, także w formie newslettera, informacji handlowych przesyłanych przez EARLY STAGE. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym EARLY STAGE.
  4. adres e-mail – w celu kierowania do Ciebie przez EARLY STAGE marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (tablet, komputer podłączony do Internetu). Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym EARLY STAGE.

Masz prawo powyższe zgody odwołać w każdym czasie, informując o tym EARLY STAGE za pomocą poczty elektronicznej pod adresem dane.osobowe@earlystage.pl, lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych przetwarzaniem danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

Administratorem Twoich danych osobowych jest „EARLY STAGE” – Early Stage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000475311, ul. Oksywska 23, 01 – 694 Warszawa, NIP: 5213654254, REGON 146849506, adres e-mail: dane.osobowe@earlystage.pl Dane osobowe przetwarzane będą przez EARLY STAGE na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celach w tej zgodzie określonych. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Masz prawo:

  1. w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od EARLY STAGE dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dokonywane w celach marketingu bezpośredniego).

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: dane.osobowe@earlystage.pl lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

EARLY STAGE nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

EARLY STAGE może ujawnić Twoje dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym z EARLY STAGE, a w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych EARLY STAGE wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

Copyright © 2020 kursy.earlystage.pl.